Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Obsługa osób niesłyszących w Starostwie Powiatowym w Parczewie

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się za pomocą:
• korzystanie z poczty elektronicznej: powiat@parczew.pl
• przesyłanie faksów na numer: 83 355 06 73
• elektroniczna skrzynka podawcza: /r64vllh61k/SkrytkaESP
• przesyłanie dokumentów na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie: ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
• osobiście: istnieje możliwość skorzystania z tłumaczenia w polskim języku migowym przez pracownika Starostwa Powiatowego w Parczewie w głównej siedzibie urzędu przy ulicy Warszawskiej 24, pokój numer 004 na parterze.