Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Wicestarosta

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jerzy Maśluch Stanowisko:wicestarosta
Godziny przyjęć:Wtorek 10.00 - 14.00
Obowiązki:

 

Wicestarosta sprawuje nadzór i odpowiada przed Starostą za funkcjonowanie:

 

- wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

- wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, oraz szkół ponadgimnazjalnych i jednostek oświatowo - wychowawczych, 

 

361 1
Wiesław Obszański Stanowisko:wicestarosta
362 2
Jerzy Maśluch Stanowisko:Wicestarosta
Godziny przyjęć:

Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 do 16.00.


Obowiązki:
  1. Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez starostę oraz sprawuje funkcje nadzorcze nad realizacją określonych zadań powiatu przez wskazane komórki organizacyjne starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne.
  2. Wicestarosta podejmuje czynności kierowania starostwem w czasie nieobecności starosty lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez starostę w zakresie udzielonych upoważnień.
363 2
Adam Domański Stanowisko:Wicestarosta
Email:
Godziny przyjęć:

Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 do 16.00.


Obowiązki:

1. Wicestarosta sprawuje nadzór nad  merytoryczną pracą:                                                                                                         
1) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
2) Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,  
3) Wydziału Komunikacji. 
                                                                                                    
2. Wicestarosta sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:      
1) I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie
2) Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie,      
3) Zespołem Szkół Ponadgimnazajlnych w Milanowie,
4) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Parczewie,
5) Powiatową Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie,
6) Zarządem Dróg Powiatowych w Parczewie    

526 4
Artur Jaszczuk Stanowisko:Wicestarosta
Telefon:698738750
Email:
Godziny przyjęć:

Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 10.00 do 16.00.


Obowiązki:

Wicestarosta sprawuje nadzór nad  merytoryczną pracą:
1) Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych;
2) Wydziału  Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  
3) Wydziału Komunikacji.

Wicestarosta sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:      
1) I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie;
2) Zespołem Szkół w Parczewie;
3) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Parczewie;
4) Powiatową  Biblioteką Publiczną  - Centrum Kultury w Parczewie;
5) Zarządem Dróg Powiatowych w Parczewie

828 20