Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu

Szczegółowe wyszukiwanie
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na członka Zarządu Powiatu z dniem 10 września 2019 r.
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem bycia członkiem Zarządu Powiatu z dniem 6 maja 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu na początek VI kadencji 2018-2023
Oświadczenie majkowe na koniec kadencji.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu na początek VI kadencji - 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. członka zarządu powiatu
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majkowe na koniec kadencji.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Stanowisko pracownika - Starosta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z objęciem 15.01.2021 r. stanowiska Starosty Parczewskiego.
Stanowisko pracownika - Starosta Parczewski
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członek Zarządu Powiatu za 2018 r.
Zarząd Powiatu
Oświadzczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu na początek VI kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majkowe na koniec kadencji.
Zarząd Powiatu
Oświadzczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu na koniec V kadencji 2014-2018.
Oświadzczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu na początek VI kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. członka Zarządu Powiatu
Oświadczenie majkowe na koniec kadencji.
Zarząd Powiatu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Powiatu na koniec V kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majkowe na koniec kadencji.