Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Architektury i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 3.XII.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milanowie
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pomoc administracyjna
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 13.VII.2018
Stanowisko pracownika - Pomoc administracyjna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z zaprzestaniem 15.01.2021 r. sprawowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z objęciem 22.01.2021 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. Skarbnika Powiatu
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Skarbnika Powiatu
Wydział Budżetu i Finansów
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. Skarbnika Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Skarbnika Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Skarbnika Powiatu
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału, p.o. Geodety Powiatowego
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 3.XII.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Dom Pomocy Społecznej w Kalince
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Wydział Komunikacji
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 05.10.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 16.07.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Wydział Komunikacji
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.07.2017 r
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 25.07.2017 r
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z objęciem 29.12.2020 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z zaprzestaniem z dniem 28.12.2020 r. sprawowania funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem 28.06.2021 r. stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem wydawania decyzji administracyjnych
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 23.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - Pośrenik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 16.V.2018
Stanowisko pracownika - pośrenik pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w im. Starosty z dn. 01.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem upo. do wydawania decyzji adminicyjnych w imieniu Starosty do dnia 16.07.2020 r.
Stanowisko pracownika - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - p.o. z-cy Kierownika Wydziału, Kierownik PODGiK
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 8.II.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pełniąca obwiązki zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty od dnia 09.02.2023 r
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2021 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. sekretarza powiatu
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. sekretarza powiatu