Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Architektury i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem dnia 27 sierpnia 2021 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. programów
Wydział Architektury i Inwestycji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z zaprzestaniem pełnienia obowiązków Dyrektora z dn. 14.04.2015 r.
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 3.XII.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milanowie
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z powołaniem na stanowisko dyrektora z dn. 16.04.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 13.VII.2018
Stanowisko pracownika - Pomoc administracyjna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z zaprzestaniem 15.01.2021 r. sprawowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z objęciem 22.01.2021 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem od 28.06.2021 r. sprawowania stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Wydział Budżetu i Finansów
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. Skarbnika Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Skarbnika Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Skarbnika Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Skarbnika Powiatu
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Skarbnika Powiatu
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. Skarbnika Powiatu
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Skarbnika Powiatu
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Kierownik
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od dnia 19.02.2020 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn 31.03.02.2022 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 3.XII.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Dom Pomocy Społecznej w Kalince
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Komunikacji
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Zespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 05.10.2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 16.07.2020 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty od dnia 30.04.2021r .
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Wydział Komunikacji
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem z dniem 26.08.2021 r. sprawowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.07.2017 r
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe w zw. z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dniem 11.02.2015 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Komunikacji
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wygaśnięcie upoważnienia osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021r. w związku z objęciem od dnia 14 marca 2022 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 08.10.2015 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 25.07.2017 r
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 08.10.2015 r.
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Kierownik
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 21.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem 28.07.2021 r. sprawowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z objęciem 29.12.2020 r. stanowiska p.o. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. w związku z zaprzestaniem z dniem 28.12.2020 r. sprawowania funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem 28.06.2021 r. stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem 13.03.2022 r. sprawowania stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem od dnia 29.07.2021 r. stanowiska dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem wydawania decyzji administracyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 16.V.2018
Stanowisko pracownika - pośrenik pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w im. Starosty z dn. 01.12.2017 r.
Stanowisko pracownika - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe w związku z zaprzestaniem upo. do wydawania decyzji adminicyjnych w imieniu Starosty do dnia 16.07.2020 r.
Stanowisko pracownika - pośrednik pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik Pracy
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 8.II.2019 r.
Stanowisko pracownika - Pełniąca obwiązki zastępcy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografi, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. dyrektora jednostki organizacyjnej powiatu
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty od 06.05.2021 r.
Stanowisko pracownika - Pośrednik pracy - stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Oświadczenie majątkowe w zw. z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty z dn. 25.05.2015 r.
Stanowisko pracownika - Referent
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 29.10.2016 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca kierownika
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Starosty
Stanowisko pracownika - Z-ca kierownika
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2021 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. sekretarza powiatu
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. sekretarza powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. sekretarza powiatu
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. sekretarza powiatu
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2015 r. sekretarza powiatu
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu