Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Logo - Starostwo Powiatowe w Parczewie

Analizy statystyczne

 Wyniki analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych odbywających szkolenie w ośrodkach szkolenia kierowców w roku 2013 r., wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Parczewskiego  

 

Zgodnie z przepisami art. 43 i 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (obowiązującej od 19 stycznia 2013 r.), Starosta Parczewski jest zobowiązany w ramach nadzoru sprawowanego w zakresie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wpisanych do rejestru w tutejszym urzędzie do sporządzania analizy statystycznej, przetwarzania oraz upubliczniania wyników analizy w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, jak również liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

Starosta sporządza analizę na podstawie danych przekazywanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego o wynikach z przeprowadzanych egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Analiza statystyczna przygotowana przez Starostę Parczewskiego za rok 2013 r. zawiera liczbowy i procentowy wskaźnik zdawalności w czasie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców w części teoretycznej i praktycznej.

Szukaj dokumentów
od do